REPUBLIČKI ZAVOD ZA SUDSKA VEŠTAČENJA AD
Sremska br. 9, Novi Sad

 

  O nama Delatnosti i usluge Organizacija Vesti Kontakt
  Naslovna strana -> O nama

    

 

Veštačenja

Procene vrednosti

Najčešća pitanja

Linkovi

 

 

 

 

O nama


Republički Zavod za sudska veštačenja AD Novi Sad je institucija osnovana 1973. god. sa ciljem obavljanja usluga veštačenja i procena imovine i kapitala - za potrebe sudova i drugih pravnih i fizičkih lica. Zavod ima dugogodišnju saradnju sa Opštinskim, Okružnim i Trgovinskim sudovima u Republici Srbiji.

Nakon formiranja nove pravosudne mreže, početkom 2010. godine, Zavod nastavlja saradnju sa Osnovnim, Višim i Privrednim sudovima i time posredno doprinosi kvalitetnom funkcionisanju pravosudnog sistema Republike Srbije.


Stručan i kvalitetan kadar Zavoda čine stalno zaposleni veštaci različitih profila i visoko stručni i profesionalni spoljni saradnici (doktori nauka, magistri, profesori). Ovakav vid organizovanja poslovanja je značajno pomogao Zavodu da u svojoj delatnosti ima zavidan ugled i ostvaruje izuzetne rezultate.03.07.2017. Zavod za sudska veštačenja dobija Rešenje od strane Ministarstva Finansija da se upisuje u imenik organizatora stručne obuke i imenik organizatora kontinuiranog profesionalnog usavršavanja, čime stiče legitimno pravo da svoju osnovnu delatnost (veštačenja) može proširiti i na procese obuke i edukacije licenciranih procenitelja vrednosti kapitala i nepokretnosti. Rešenja o upisu u imenik organizatora stručne obuke možete skinuti ovde a Rešenje o upisu u imenik organizatora kontinuiranog profesionalnog usavršavanja možete skinuti ovde
 


Obuka i predavanja će biti organizovani na Univerzitetu u Novom Sadu, Beogradu i Nišu, od strane profesora više fakulteta Univerziteta u tim gradovima. U skladu sa tim već sa sredinom jula 2017. godine do 14. avgusta 2017. godine počinje prijava za prvu obuku i edukaciju ovlaštenih procenitelja vrednosti nepokretnosti i kapitala. Poziv i kompletnu dokumentaciju za prijavu možete naći na stranici "STRUČNA OBUKA" na ovom sajtu. Cena obuke je 1.200 EUR sa PDV-om, i moguće je plaćanje u dve rate. Druga stručna obuka će se obaviti u Beogradu i Nišu i rok za prijavu je 03.11.2017. godine. Sve informacije na našoj stranici "Stručna obuka". Treća stručna obuka će se održati u Novom Sadu sa početkom od 02.03.2018. godine i rok za prijavu je 28.02.2018. godine..

U skladu sa poštovanjem svoje dugogodišnje tradicije, jedan od osnovnih i trajnih ciljeva Zavoda je i konstantno unapređenje kvaliteta usluga, uz poštovanje zadatih rokova i pravila struke.


Veštaci Zavoda u svojim istraživanjima koriste priznate metode svoje struke i nauke (naučni metod) i u svom radu polaze od pravila profesionalne etike, propisanih internim Kodeksom profesionalne etike veštaka Zavoda za sudska veštačenja AD Novi Sad.

Načela profesionalne etike veštaka možete pogledati u Kodeksu profesionalne etike veštaka Republičkog Zavoda za sudska veštačenja AD Novi Sad.


Trendovi i nove metodologije u delatnosti veštačenja postavljaju pred Zavod za sudska veštačenja i neophodnost posedovanja ISO 9001 - međunarodnog sistema menadžmenta kvalitetom, čiji je proces implementacije u toku (pored sertifikata JUS ISO 9001 kojeg je Zavod već imao). Saradnja Zavoda sa renomiranim institutom TÜV Thuringen iz Nemačke u procesu sertifikacije, će rezultirati i dobijanjem zvanične potvrde (sertifikata) za rad po najsavremenijim oranizacionim pravilima i metodama procesnog pristupa.


Osnovni zadatak i namera Zavoda - kontinualan rad na poboljšanju kvaliteta usluga koje pruža klijentima je, pored poslovanja sa sudovima, doveo i do saradnje sa mnogim drugim eminentnim ustanovama, institucijama i privrednim subjektima.

Ko su neki od korisnika usluga Zavoda možete pogledati u Referentnoj listi naših klijenta.

Dana 23.08.2017. godine, za člana Odbora direktora Republičkog Zavoda za Sudska Veštačenja, imenovana je Miljana Kuzmanović Kostić Odlukom Predsednika Skupštine Marinka Marjanovića.
 

      
REPUBLIČKI ZAVOD ZA SUDSKA VEŠTAČENJA AD, Sremska br. 9, 21000 Novi Sad, Srbija, tel: 021 525 477, fax: 021 525 860, e-mail: office@zsv-novisad.com