REPUBLIČKI ZAVOD ZA SUDSKA VEŠTAČENJA AD
Sremska br. 9, Novi Sad

 

  O nama Delatnosti i usluge Organizacija Vesti Kontakt
  Naslovna strana -> Korisni linkovi

    


 

 

 


Top

Top

 


Korisni linkovi

 

  Sudstvo
 ▪
Komore
 ▪ Banke
 ▪
Osiguranja
 ▪ Agencije

         Sudstvo


  Ministarstvo pravde Republike Srbije
 
Ustavni sud Republike Srbije


 


 Sudovi u
Vojvodini:
  Okružni sud Novi Sad
 Opštinski sud Novi Sad
 Opštinski sud Subotica

 Okružni sud Zrenjanin
  Opštinski sud Kikinda
  Opštinski sud Apatin


 


 Sudovi u
Beogradu:
  Okružni sud
  I opštinski sud
  II opštinski sud
  III opštinski sud
  IV opštinski sud
  V opštinski sud
  Privredni sud

Sudovi u drugim mestima:
 Okružni sud Niš
  Opštinski sud Niš
  Okružni sud Užice
  Opštinski sud Užice
  Opštinski sud Kragujevac
  Viši sud Kraljevo

 

 
Komore
 
 
Privredna komora Srbije

  Privredna komora Vojvodine
  Inženjerska komora Srbije
  Lekarska komora Srbije
  Farmaceutska komora Srbije

 

Banke


 
Ministarstvo finansija Republike Srbije
  Narodna banka Srbije

 


  Banca Intesa ad Beograd
  Komercijalna banka a.d. Beograd
  Raiffeisen banka a.d.
  Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd


 


  Eurobank EFG štedionica a.d. Beograd
  Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd
  Vojvođanska banka a.d. Novi Sad
  Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad

Osiguranja

 
 
Dunav osiguranje

  DDOR Novi Sad
  Delta Generali osiguranje
  Wiener Stadtische
  UNIQA osiguranje
  Takovo osiguranje


 

Agencije i fondovi


  Agencija za privredne registre
  Agencija za privatizaciju
  Centralni registar HoV
  Akcijski fond RS 


 
      
REPUBLIČKI ZAVOD ZA SUDSKA VEŠTAČENJA AD, Sremska br. 9, 21000 Novi Sad, Srbija, tel: 021 525 477, fax: 021 525 860, e-mail: office@zsv-novisad.com