REPUBLIČKI ZAVOD ZA SUDSKA VEŠTAČENJA AD
Sremska br. 9, Novi Sad

 

  O nama Delatnosti i usluge Organizacija Vesti Kontakt
  Naslovna strana -> Organizacija

    

 

Veštačenja

Procene vrednosti

Najčešća pitanja

Linkovi
 
 

 

 

 


REPUBLIČKI ZAVOD ZA SUDSKA VEŠTAČENjA AD NOVI SAD


Na osnovu člana 16. st. 1. i 2. Zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti (Službeni glasnik RS, broj 108/16), člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi (Službeni glasnik RS, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 136. Zakona o opštem upravnom postupku (Službeni glasnik, br. 18/16) i odluke Ministarstva Finansija Republike Srbije br. 153-00-144/2017-16 Republički zavod za sudska veštačenja a.d. Novi Sad je imenovan za organizatora stručne obuke i u saradnji sa fakultetima Univerziteta u Novom Sadu, Beogradu i Nišu raspisuje:

KONKURS
Upis polaznika stručne obuke za licencirane procenitelje vrednosti nepokretnosti

Potrebni uslovi za prijavu na konkurs:
1. Ima stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine.
2. Minimalno tri godine radnog iskustva
3. Nije pravosnažno osuđivano lice za krivična dela koja ga čine nedostojim za obavljanje poslova vršenja procene i to za krivična dela protiv prava na osnovu rada, privrede, imovine, službene dužnosti i za krivično delo finansiranje terorizma.

Nastava na stručnoj obuci za licencirane procenitelje vrednosti nepokretnosti će se odvijati u Novom Sadu, u trajanju od 130 časova, organizovana u blok nastavu vikendima. Plan i program nastave će biti naknadno saopšten kandidatima. Cena obuke iznosi 1.000,00 eura plus PDV 200,00 eura u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate,po srednjem kursu NBS uz mogućnost plaćanja u dve jednake rate: prva rata pri prijavljivanju kandidata na stručnu obuku, druga rata nakon završetka predavanja. Uplate vršiti na žiro-račun:160-920187-38, Banka Intesa AD, svrha uplate: obuka za licencirane procenitelje, poziv na broj: 223-17. Početak obuke je 26.03.2018. god. u 16 časova na Univerzitetu Novi Sad. Polaznici će biti na vreme obavešteni na kom fakultetu će se odvijati nastava.

Za sve dodatne informacije kontakt telefon: 021/ 525-477, mobilni: +381 63 593392, e-mail: office@zsv-novisad.com ili putem pošte na adresu: Republički zavod za sudska veštačenja ad 21000 Novi Sad, Sremska broj 9.

Rok prijave je do 23.03.2018. godine .

 

Prijavu za konkurs u PDF formatu možete skinuti ovde

Prijavu za konkurs u DOC fomratu možete skinuti ovde
 

 
      
REPUBLIČKI ZAVOD ZA SUDSKA VEŠTAČENJA AD, Sremska br. 9, 21000 Novi Sad, Srbija, tel: 021 525 477, fax: 021 525 860, e-mail: office@zsv-novisad.com