REPUBLIČKI ZAVOD ZA SUDSKA VEŠTAČENJA AD
Sremska br. 9, Novi Sad

 

  O nama Delatnosti i usluge Organizacija Vesti Kontakt
  Naslovna strana -> Najčešća pitanja i odgovori

    


 

 

 

 


Najčešća pitanja i odgovori

Vaša pitanja u vezi sa potrebama veštačenja i procena vrednosti imovine ili procena šteta, kao i o bilo kakvim specifičnim situacijama, možete postavljati zaposlenima u Zavodu, slanjem maila na adresu:

                                                                       
   office@zsv-novisad.com


Neka od postavljenih pitanja Zavodu i odgovori na njih:

Pitanje:

Da li mogu, u parničnom postupku u kome učestvujem kao stranka, da angažujem Republički Zavod za sudska veštačenja AD Novi Sad za ovaj sudski postupak, radi veštačenja, odnosno izrade nalaza i mišljenja?


Odgovor:
Stranka ili advokat u sudskom procesu, mogu da predlože nadležnom sudiji da se veštačenje poveri Republičkom Zavodu za sudska veštačenja AD Novi Sad. Sudija samostalno odlučuje da li će prihvatiti navedeni predlog ili ne.Pitanje:
Da li mogu da predložim nadležnom sudu u Podgorici sprovođenje veštačenja u sudskom postupku, od strane Republičkog Zavoda za sudska veštačenja AD Novi Sad?


Odgovor:
Zavod je registrovan kod Agencije za privredne registre za poslove veštačenja, kao i za poslove veštačenja u spoljno-trgovinskom prometu i veštaci Zavoda će povereni posao (ako sudija prihvati predlog) uraditi - nepristrasno i stručno. Zavod, osim u Srbiji, poslove veštačenja već obavlja i za deo sudova u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.Pitanje:
Da li Republički Zavod za sudska veštačenja AD Novi Sad može izvršiti procenu kompletne imovine kompanije radi uspostavljanja hipoteke na istu, u postupku odobravanja kredita od strane "Banca Intesa" a.d. Beograd?

Odgovor:
Veštaci, procenitelji Republičkog Zavoda za sudska veštačenja AD Novi Sad će po dobijenom zahtevu, nepristrasno, stručno i efikasno uraditi procenu imovine i to:

 - građevinskih objekata – veštaci-procenitelji građevinske struke
 - poljoprivrednog zemljišta – veštaci-procenitelji poljoprivredne struke
 - proizvodnih linija i voznog parka – veštaci-procenitelj mašinske struke


Naši procenitelji se nalaze na spisku svih većih banaka u Srbiji, a sa "Banca Intesa" a.d. Beograd, imamo potpisan i Ugovor o dugoročnoj saradnji u oblasti procene imovine.

 

      
REPUBLIČKI ZAVOD ZA SUDSKA VEŠTAČENJA AD, Sremska br. 9, 21000 Novi Sad, Srbija, tel: 021 525 477, fax: 021 525 860, e-mail: office@zsv-novisad.com